වෛද්‍ය සභාවට අධිකරණයෙන් නියෝගයක්

විදේශීය විශ්ව විද්‍යාලවලින් වෛද්‍ය උපාධිය ලබාගෙන ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ කඩඉම් විභාගය සමත්වන සිසුන් වෛද්‍යවරුන් ලෙස ලියාපදිංචි කරගන්නා ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවට නියෝග කළා.

ඒ විදේශ විශ්ව විද්‍යාලවලින් වෛද්‍ය උපාධිය ලබාගත් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 16 දෙනෙකු ගොනුකළ මුලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුවයි.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ප‍්‍රසන්න ජයවර්ධන, එල් ටී බී දෙහිදෙනිය සහ මුර්දු ප‍්‍රනාන්දු යන ත‍්‍රිපුද්ගල විිනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ පෙත්සම විභාගයට ගැනුණා. පිළිගත් විදේශීය විශ්ව විද්‍යාලවලින් වෛද්‍ය උපාධිය නිසිලෙස සම්පුර්ණ කර ඇති සිසුන් වෛද්‍ය වෘත්තිය සදහා ලියාපදිංචිය කිරීම ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව ප‍්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවයි පෙත්සම්කරුවන් කරුණු දක්වා තිබුණේ.