වරාය නගරයට කොලඹට එක්කිරීම ජයග්‍රහණයක් / ජේ සී අලවතුවල

කොලඹ වරාය මූල්‍ය නගරය කොලඹ පරිපාලන දිස්ත්‍රිකක්යට එක්කිරීම සමග එය ශ්‍රී ලංකාවේ භූමිභාගයට එක්කිරීමට ලැබීම ජයග්‍රහණයක් බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජේ සී අලවතුවල මහතා පවසනවා.
පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ වරාය නගරයේ අක්කර 1105න් අක්කර 500ක්ම සින්නක්කරව චීන සමාගමට ලබාදීමට තිබූ යෝජනා අහෝසි කර එය ශ්‍රී ලංකාවේම භූමියක් බවට පත්කර ගැනීම ඊට හේතුව බවයි.
පසුගිය රජය විසින් ඇතිකරගෙන තිබූ ගිවිසුම් අනුව අක්කර 500ක් චීන සමාගමට හිමිවීමට නියමිත වුවද එය 99 අවුරුදු බදු ගිවිසුමක් බවට පත්කර ගැනීමට ආණ්ඩුව කටයුතු කළ බවයි අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ.
මේ හරහා නිර්මාණය වන ඩොලර් බිලියන 15ක දැවැන්ත ආයෝජනය තුලින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට මෙන්ම ජන ජීවිතයටද පැහැදිලි ප්‍රතිලාභයක් අත්වන බවද ඔහු පැවසුවා.
ඉදිරිවසර තුල මෙම නගරයේ කටයුතු ආරම්භ කරන අතරම ඒ හරහා රැකියා අවස්ථා 80,000 ක් පමණ උත්පාදනය වනු ඇතැයි අපේක්ෂාවයි.
දේශප්‍රේමය වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමින් රටේ භූමිය සින්නකරකරව විදේශ සමාගම්වලට පැවරීම ව්‍යාජ ද්ශප්‍රේමීන්ගේ ක්‍රියාවක් බවටද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී චෝදනා එල්ල කළා.