ත්‍රස්තවාදය මඩින්න නව නීති රාමුවක්

ත්‍රස්තවාදය මැඩපැවැත්වීම සඳහා සාධනීය නෛතික රාමුවක් හඳුන්වාදීම සඳහා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුතු අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකාරක සභාවක් පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙහිදී එක්සත් රාජධානිය ඇතුලූ වෙනත් රටවල ඊට අදාළ නීති පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීමට නියමිතයි.

ඊයේ පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල හමුවට අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ තාවකාලික සීමා කිරීම් නියෝග, ත්‍රස්තවාදය දිරිගැන්වීම තහනම් කිරීම ඇතුලූ කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින්.