රටවල් 45කට සංචාරක වීසා නිදහස අගෝස්තු 1 සිට

සංචාරක අවශ්‍යතා මත මෙරටට පැමිණීම සදහා ලොව රටවල් 45 ක් සඳහා නිදහස් සංචාරක වීසා පහසුකම් ලබාදීම ලබන පළමුවැනිදා ආරම්භ කරන බව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
ඒ අනුව ඉන්දියාව, චීනය ඇතුළු රටවල් 45 ක් සඳහා එලෙස නිදහස් සංචාරක වීසා පහසුකම් ලබාදීමට නියමිතයි.

මෙහි ප්‍රමුඛ අරමුණ වන්නේ බිඳ වැටුණු සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කිරීමයි.

අප්‍රෙල් 21 වැනිදා එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාර මාලාවෙන් පසු මෙරට සංචාරකයින් පැමිණිම පහළ වැටුණු අතර එය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම මෙහි අරමුණක් වනවා.
කෙසේ වෙතත් මේ හරහා රුපියල් බිලියන ගණනක පාඩුවක්ද ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට සිදුවන බවටයි චෝදනා එල්ලවන්නේ.