අමෙරිකාවට පහරදිය හැකි මිසයිලයක් රුසියාව නිපදවයි

රුසියාව බැලැස්ටික් මිසයිලයක් සාර්ථකව අත්හදාබලා තිබෙනවා. ටෝපෝල් එම් ලෙස හැදින්වෙන මෙය දිගු දුර න්‍යෂ්ටික මිසයිලයක් බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කරන්නේ.

කිලෝ මීටර 2500ක් දුරින් පිහිටි ඉලක්කයකට එය එල්ල කර තිබෙනවා. 1980න් පසු රුසියාව මෙවැනි ප‍්‍රබල මිසයිලයක් සාර්ථකව අත්හදා බැලු පළමු අවස්ථාව ලෙසයි මෙය සැළකෙන්නේ.

මෙම මිසයිලයට කිලෝමීටර 11,000 ක දුරක් තරණය කරමින් අමෙරිකාවේ ඔ්නෑම ස්ථානයකට පහරදීමේ හැකියාව පැවතීම විශේෂත්වයක්.