වැඩ 1,000ක් ගමට හෙටක් අගෝස්තු 18 මාවතගම ජනතාවට

රුපියල් මිලියන 11,000 ක පිරිවැයකින් මාවතගම ආසනයේ ක්‍රියාත්මක කළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 1,000 ක් ජනතා අයිතියට පත් කරන වැඩ දහසක් ගමට හෙටක් වැඩසටහනේ ප්‍රධාන උත්සවය අගෝස්තු 18 වනදා පැවැත්වෙනවා.
රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජේ සී අලවතුවල මහතා ලංකා ඒ නිවුස් වෙත සදහන් කළේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම උත්සවය පැවැත්වෙන බවයි.
දිවයිනේ එක් ආසනයක් තුල කෙටි කලකින් සිදුකරන ලද සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වැඩිම ප්‍රමාණයක් එකවර ජනතා අයිතියට පත් කරන අවස්ථාව ලෙසයි මෙය ඉතිහාසයට එක්වන්නේ.
මේ යටතේ ප්‍රධාන මාර්ග , අතුරු මාර්ග, ජල විදුලි ව්‍යාපෘති , නිවාස, රජයේ නව කාර්යාල , විහාරස්ථාන සදහා විවිධ වැඩසටහන් ,නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ඇතුලු වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ.