පාස්කු ඉරිදා ප‍්‍රහාරයේ තේරීම් කාරක සභාව මසකින් දීර්ඝ වෙයි

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට පත් කළ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව තවත් මසකින් දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
නියෝජ්‍ය කතානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා කියා සිටියේ අදාළ විමර්ෂණ සදහා එම තීරණය ගෙන ඇති බවයි.
පාස්කු ඉරිදා ප‍්‍රහාර හා ඊට මුල්වූ තත්ත්වයන් පිළිබදවයි එම කාරක සභාව මගින් සොයා බලනු ලබන්නේ.