ඉන්දීය යානය සඳට ළංවෙයි / තවත් කිලෝමීටර 100යි

ඉන්දියාව විසින් සඳ වෙත යොමුකළ චන්ද්‍රයාන් 1 යානය සඳට කිලෝමීටර 100ක් තෙක් ආසන්න වී තිඛෙනවා. මේ ඒ පිළිබදයි.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න