රූපවාහිනියේ අර්බුධය ගැන ජනමාධ්‍ය ඇමති හෙළිකරයි

ජාතික රූපවාහිනිය දිගින් දිගටම පාඩු ලැබූ බවත් එයට විසඳුමක් ලෙස තමන් කළමනාකරණ වෙනසක් සිදුකිරීමට උත්සාහ කළත් ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා එයට දිගින් දිගටම බාධා කළ බව ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය, ජනමාධ්‍ය කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතා ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා.
මේ එම පණිවිඩයයි.