රූපවාහිනිය පවරා ගැනීම නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය හෙළාදකී

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනි සංස්ථාව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට පවරා ගැනීම දැඩිව හෙළා දකින බව නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය පවසනවා.
නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම ව්‍යාපාරය පවසන්නේ මැතිවරණ සුදානමක් පවතින අවස්ථාවක මෙම පවරා ගැනීම සිදුවිමෙන් තත්ත්වය වඩාත් බරපතල වන බවයි.

ජනාධිපතිවරයා  සභාපතිත්වය දරන දේශපාලන පක්ෂයෙන් ද ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙක් ඉදිරිපත් කරන බව මේ වන විට මැතිවරණ කොමිසන් සභාව වෙත දැනුම් දිමක් ද කර ඇති හෙයින් ඔහු යටතේ පවතින ආරක්ෂ අමාත්‍යංශය යටතට, ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනි සංස්ථාව පත් කිරීම විවාද සම්පන්න බවත් එම ව්‍යාපාරය පෙන්වාදෙනවා.