ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව ජපානයෙන් ලංකාවට බිලියන 1.6ක ආධාර

පාස්කු ඉරු දින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු වූ ඌනතා මැඩපවත්වාගනිමින් ත්‍රස්තවාදයට එරෙහි ක්‍රියාමාර්ග සඳහා ජපන් යෙන් බිලියන 1ක (රුපියල් බිලියන 1.6ක) අත්‍යවශ්‍ය උපකරණ තොගයක් ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රදානය කිරීමට ජපාන රජය තීරණය කර ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ආර්. එච්.එස්. සමරතුංග මහතා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති අකිර සුගියාමා මහතා විසින් ශ්‍රී ලංකාව සහ චීන රජය වෙනුවෙන් මෙම ගිවිසුම සඳහා අද(12) මුදල් අමාත්‍යංශයේදී අත්සන් තබා තිබුණා.

ජපන් රජය යටතේ, ‘ව්‍යාපෘති නොවන’ ප්‍රදානයක් වශයෙන් මෙම උපකරණ පිරිනැමෙන බව මුදල් අමාත්‍යංශය සදහන් කළේ.