ඇල්පිටිය ජන්දය කල් දමන්න ඉල්ලා පෙත්සමක්

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට ගෙන ඇති තීරණය අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ඇල්පිටිය ප්‍රදේශවාසීන් 3න් දෙනකු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අද මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කර තිඛෙනවා.

ඒ  2017 වසරේ ඡන්ද අපේක්ෂක නාම ලේඛනය යටතේ අදාළ මැතිවරණය නොපවත්වන ලෙස ඉල්ලමින්.

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවට නව නියෝජිතයින් තෝරා පත් කර ගැනීම සඳහා වහාම මැතිවරණයක් පවත්වන ලෙසට පසුගිය 30 වන දා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් කරන ලද නියෝගය අනුව ලබන ඔක්තෝබර් 11 වන දා එම ඡන්දය පැවැත්වීමට නියමිත බවයි පෙත්සම්කරුවන් සදහන් කර ඇත්තේ.

පෙත්සම්කරුවන් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේ, මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව එලෙස ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇත්තේ එම කොමිෂන් සභාව රැස්වීමකින් තොරව බැවින් මැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කරමින් පසුගිය 2 වන දා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා විසින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය ද නීතියට පටහැනි බවයි.

ඒ අනුව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයාගේ ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාරව මැතිවරණයක් පැවැත්වීම නීත්‍යානුකූල නොවන ක්‍රියාවක් මෙන්ම එලෙස මැතිවරණයක් පැවැත්වීමෙන් සිය මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වන බව ද පෙත්සම්කරුවෝ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කරුණු දක්වා තිඛෙනවා.

එබැවින් ලබන 11 වන දා පැවැත්වීමට නියමිත ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්දය පැවැත්වීම අවලංගු කිරීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙසයි පෙත්සම්කරුවන් ඉල්ලා ඇත්තේ.