උතුරු අර්ධගෝලයේ ගිම්හානය අවසන් වන ලකුණු

1880 වසරට පසුව උතුරු අර්ධගෝලයට බලපෑ උණුසුම්ම ගිම්හානය අවසන් වෙමින් පවතින බව ඇමෙරිකා ජාතික සාගර හා වායුගෝලීය පරිපාලන අධිකාරිය පවසනවා.

විසිවන සියවසේ පැවති අගයට වඩා මේ වන විට සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක එකයි දශම දහතුනකින් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි එම අධිකාරිය පවසන්නේ.

එම උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වයත් සමග පැසිපික් සාගර කලාපයට එල්නිනෝ තත්ත්වයන්ගෙන් බලපෑමක් වී නැහැ. මීට අමතරව ආක්ටික් කලාපයේ උණුසුමද වාර්තාගත ලෙස ඉහළයාම දැකගත හැකි බවයි එම අධිකාරිය පෙන්වා දෙන්නේ.