ජාතික අක්ෂි රෝහලේ මකුණු උවදුරකින් රෝගීන්ට අපහසුතා

අක්ෂි රෝගීන් විශාල ප්‍රමාණයකට ප්‍රතිකාර සලසන කොලඹ ජාතික අක්ෂි රෝහල තුල මකුණන් බෝවීම හේතුවෙන් නේවාසික රෝගීන් දැඩි අපහසුතාවයට පත්ව සිටින බව වාර්තාවනවා.
මේ වන විටත් එහි වාට්ටු රැසකම ඇදන් තුල මකුණන් බෝවීම හේතුවෙන් ඇදන් තිබියදී පවා රෝගීන් බිම වැතිර සිටින ආකාරයද තමන් දුටු බවයි අප වාර්තාකරු සදහන් කළේ.
එසේ බිම වැතිර සිටියදී පවා මකුණු ප්‍රහාරයන්ට ලක්වන තරම් මෙය ව්‍යාප්තවී ඇති අතර ඊට මෙතෙක් කිසිදු පිළියමක් යොදවා නැහැ.
ඇසේ සුද මතුවීම ඇතුලු සැත්කම් සදහා මුහුණදුන් රෝගීන් රැසක්ම මේ හේතුවෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින අතර ඊට කඩිනම් පිළියමක් ලබාදෙන ලෙසයි ඔවුන් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නේ.