ජනපතිවරණය නොවැම්බර් 16 – ගැසට් නිවේදනය එයි

ජනාධිපතිවරණය ප්‍රකාශයට පත්කරමින් මැතිවරණ කොමිසන් සභාව අද (18) රාත්‍රීයේ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට නියමිතව තිඛෙනවා.

එම ගැසට් නිවේදනයට අනුව ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්ද විමසීම නොවැම්බර් මස 16 වැනි සෙනසුරාදා පැවැත්වීමට නියමිත අතර නාමයෝජනා බාර ගැනීම ඔක්තෝම්බර් 7 වැනිදා ආරම්භවීමට නියමිතයි.