ඊශ්‍රායල අගමැතිට ජන්දයෙන් බහුතරය අහිමි වෙයි

ඊශ්‍රායල මහ මැතිවරණයෙන් බහුතර ආසන සංඛ්‍යාවක් හිමිකර ගැනීමට එරට අගමැති ඛෙන්ජමින් නෙතන්යාහුගේ පාල පක්ෂය අසමත්ව තිඛෙනවා.
ඒ අනුව ආසන 120න් එම පක්ෂයට හිමිව ඇත්තේ ආසන 55ක් පමණයි.
ඊශ්‍රායලයේ මධ්‍ය වාම සන්ධානයට ආසන 56ක් හිමිව තිඛෙනවා.
ඒ අනුව රජයක් පිහිටුවීම සදහා වන ආසන 61ක බහුතරය ප්‍රධාන පක්ෂ 2ටම හිමිව නැහැ.
මේ අතර ඉතිරි ආසන 9 හිමිකරගත් ඊශ්‍රායෙල් ඛෙයිතේනූ පක්ෂය එරට රජුන් තනන පක්ෂය බවට පත්වන බවයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.
එම පක්ෂයේ සහාය හිමිවන කණ්ඩායමට ඊශ්‍රායලයේ නව ආණ්ඩුව බිහි කිරීමේ හැකියාව ලැබීමට නියමිතයි.