ජනපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය වෙනුවෙන් ඇප තැන්පත් කරයි

ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණු ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙනුවෙන්  අද මැතිවරණ කොමිෂන්  සභාවේදී  ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම සිදුකෙරුණා.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ලේකම්  සාගර කාරියවසම් මහතා  විසින් මෙම ඇප තැන්පත් කිරීම සිදු කරනු ලැබූ බවයි එම පක්ෂය සදහන් කළේ.