ඉරානය දණ නමයි / බ්‍රිතාන්‍ය නෞකාව මුදා හරී

ඉරානය විසින් මෙතෙක් තම භාරයේ රදවාගෙන තිබූ බ්‍රිතාන්‍යයේ ඉන්ධන නෞකාව මුදා හැර තිඛෙනවා.
ඒ මාස 2කට පසුවයි.
ගල්ෆ් මුහුදු කලාපයේදී මෙම නෞකාව රදවාගනු ලැබුවේ මුහුදු සීමා හා ඉන්ධන ප්‍රවාහන නියමයන් කඩ කළ බවට චෝදනා කරමිනුයි.
කෙසේ වෙතත් කිසිදු කොන්දේසියකින් තොරව මෙම නෞකාව මුදා හරින බව අද ඉරානය නිවේදනය කළා.
මේ වන විට මතුව ඇති තත්ත්වයන් සමග ඉරානය දැඩි පීඩනයකට හා ප්‍රහාරයක් එල්ලවීමේ අවධානමකට පත්ව ඇති බැවින් එය සමනය කර ගැනීම සදහා මෙම නෞකාව මුදා හැර ඇති බවටයි වාර්තා පලවන්නේ.