තුර්කියෙන් පකිස්ථානයට යුධ නැවක්

පකිස්ථානය වෙනුවෙන් යුධ නැවක් නිර්මාණය කරමින් පවතින බව තුර්කිය අනාවරණ කර තිඛෙනවා.
තුර්කි ජනාධිපති ටයීප් එර්ගොඩාන් සදහන් කළේ නුදුරේදීම අදාළ යුධ නැව පකිස්ථානයට යොමුකරන බවයි.
මීටර 99ක් දිග මෙම නැව නවීන තාක්ෂණයෙන් යුතුව නිපදවන බවද මෙහිදී හෙළිකර තිඛෙනවා.
ඒ සදහා පකිස්ථානයෙන් අය කරන මුදල මෙතෙක් ප්‍රකාශයට පත් කර නැහැ.