මැතිවරණය වෙනුවෙන් තාවකාලික හැදුනුම්පත් නිකුත්කිරීම ඇරඹේ

එළැඹෙන ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන්, ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා තාවකාලික වලංගු හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිඛෙනවා.

ඒ,පිළිගත් අනන්‍යතා සහතිකයක් රහිත පුද්ගලයන් වෙනුවෙනුයි.

ජාතික හැදුනුම්පතක්, වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක්, වලංගු රියැදුරු බලපත්‍රයක්, වැඩිහිටි හැඳුනුම්පතක්, විශ්‍රාමික හැඳුනුම්පතක් හෝ පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් පුජ්‍ය පූජක පක්ෂය වෙනුවෙන් නිකුත් කළ හැඳුනුම්පතක් නොමැති පුද්ගලයින් සඳහා මෙම තාවකාලික හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේ, ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයේ නම ඇතුළත් එවැනි පුද්ගලයින් කොමිසම විසින් නිකුත් කරනු ලබන තාවකාලික වලංගු හැඳුනුම්පත ලබා ගැනීම අනිවාර්යය බවයි.

ඒ අනුව, ඊට අදාළ අයදුම්පත්‍ර ග්‍රාම නිලධාරි මගින් හෝ වතු අධිකාරි මගින් ලබා ගෙන ඒ සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකි බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළා.

මේ අතර, ජාතික හැඳුනුම්පතක් නොමැති පුද්ගලයින්ට ජාතික හැඳුනුම්පත් කඩිනමින් නිකුත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව, පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරිමේ දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

කොමසාරිස් ජනරාල් වියානි ගුණතිලක මහතා සඳහන් කළේ, තවදුරටත් අයදුම්පත් යොමු නොකළ පිරිස් සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන බවයි.

2154

ආසාදිතයන්

1979

සුවය ලැබූ

164

දැනට රෝගීන්

11

මරණ

බෙදා හරින්න :