ජනපතිවරණය එපා කී පෙත්සම විසිවෙයි

ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට නිකුත් කර ඇති ගැසට් නිවේදනය අත්හිටුවීමට රීට් නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා ගොණුකළ රිට් පෙත්සම විභාගයට නොගෙන ප‍්‍රතික්ෂේප කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද නියෝග කළා.

මෙම පෙත්සම විභාගයට ගැනීමට නීතිමය පදනමක් නොමැති බවටයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දු කර ඇත්තේ.

ගාල්ල හිටපු නගරාධිපති මෙත්සිරි ද සිල්වා මහතා. ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඔක්තෝබර් මස 7 වෙනිදා නාම යෝජනා කැඳවීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ගෙන ඇති තීරණය අත්හිටුවීමට රීට් නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා පෙත්සම ගොනුකර තිබුණා.