පාස්කු ඉරිදා කොමිසමේ පැමිණිලි භාරගන්න අතිරේක කාලයක්

Sri Lankan security personnel stand guard at entrance to the luxury Shangri-La Hotel in Colombo on April 21, 2019 following an explosion. - At least 42 people were killed April 21 in a string of blasts at hotels and churches in Sri Lanka as worshippers attended Easter services, a police official told AFP. (Photo by ISHARA S. KODIKARA / AFP)

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාර පිළිබද සොයාබලන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව වෙත මහජන පැමිණිලි හා පෙත්සම් භාර ගැනීමට ලබාදී ඇති කාලය ලබන 14 වනදා තෙක් දීර්ඝ කර තිඛෙනවා.
මේ ඊට අදාළ නිවේදනයයි.

Press Release page 001