ජන හදවත් දිනා ගැනීමේ වගකීමක් පවතිනවා / අනුර කුමාර කියයි

Anura

එදාට වඩා දියුණු සමාජයක  ජීවත්වන  ජන හදවත් දිනා ගැනීමේ වගකීම තමන් නියෝජනය කරන දේශපාලන බලවේගයට පැවරී ඇති බව ජනාධිපති අපේක්ෂක  අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා මහතාගේ ගුණසමරු උත්සවයට කොළඹදී එක්වෙමින් ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියා.