ජන හදවත් දිනා ගැනීමේ වගකීමක් පවතිනවා / අනුර කුමාර කියයි

එදාට වඩා දියුණු සමාජයක  ජීවත්වන  ජන හදවත් දිනා ගැනීමේ වගකීම තමන් නියෝජනය කරන දේශපාලන බලවේගයට පැවරී ඇති බව ජනාධිපති අපේක්ෂක  අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා මහතාගේ ගුණසමරු උත්සවයට කොළඹදී එක්වෙමින් ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියා.