සමාජ ආර්ථික හා අධ්‍යාපන විප්ලවයක් ඇති කරනවා / මහේෂ් සේනානායක

සමාජ ආර්ථික හා අධ්‍යාපන විප්ලවයක් රට තුළ ඇති කරන බව ජාතික ජනතා ව්‍යාපාරයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක  මහේෂ් සේනානායක මහතා පවසනවා.

ඔහු මේ බව සදහන් කළේ මහනුවරදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.