ඉන්ධන මිලේ වෙනසක් නෑ

මාසික ඉන්ධන මිල සූත්‍රය අනුව අද (10දා) මිල සංශෝධනයක් සිදුවිමට නියමිතව තිබුණත් අද දිනයේදී ඉන්ධන මිලෙහි සංශෝධනයක් සිදුනොවන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසනවා.
ලෝක වෙළඳපලේ මිල ගණන් සමාන තත්ත්වයක පැවතීම සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ගෙන තිඛෙනවා.