ඉන්ධන නැවකට එල්ලවූ ප්‍රහාරයෙන් පසු මිල වැඩිවීමේ අවධානමක්

සවුදි අරාබියට ආසන්න මුහුදේදී ඉරාන ඉන්ධන නෞකාවකට මිසයිල ප්‍රහාර දෙකක් එල්ලවීම මුල් කර ගනිමින් ලෝක වෙළදපලේ ඉන්ධන මිල ගණන් ඉහළ යාමේ අවධානමක් මතුව තිඛෙනවා.
ඊයේ දිනයේදී මෙම ප්‍රහාරය එල්ලවී තිබුණේ සවුදි අරාබියේ ජෙඩා වරායට එපිටින් පිහිටි රතු මුහුදේදී්‍යි.
ප්‍රහාරයෙන් නෞකාවට දැඩි හානි සිදුවූ අතර ඉන් සාගරයට ඉන්ධන කාන්දුවක්ද සිදුව තිබුණා.
ප්‍රහාරය පිළිබද මෙතෙක් කිසිදු පාර්ශවයක් වගකීම භාරගෙන නැහැ.
සවුදි අරාබියේ ඉන්ධන සංකීරණ 2කට ඉරාන සහාය ලබන ත්‍රස්තවාදීන් ප්‍රහාර එල්ල කිරීමෙන් පසුවයි මෙම අර්බුධය වාර්තාවී ඇත්තේ.
ඒ පිළිබද සවුදි අරාබිය මෙතෙක් ප්‍රතිචාර දක්වා නැහැ.