දෙහිවල ගුවන් පාලම යතුරු පැදි වලට තහනම්

දෙහිවල- ගාලු පාරේ පිහිටි ගුවන් පාලම මතින් යතුරුපැදි ගමන් කිරීම තහනම් කර තිඛෙනවා.
මේ ඊට අදාළව පොලිස් මාධ්‍ය ඒකකය නිකුත් කළ නිවේදනයයි.