තොණ්ඩමන් පුරුදු තැනට යයි / CWC සහාය ගෝඨාභයට

ආරුමුගම් තොන්ඩමන්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් ශ්‍රී ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසය මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට සහය ලබාදීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඊට අදාළ තීරණය අද නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණා.
මේ දක්වා කම්කරු කොන්ග්‍රසය අඛණ්ඩව සහාය පළ කරමින් පැවතියේද හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පාර්ශවයටයි.