දකුණේ පාසල්වල සෝදිසි ගැන මුදල් ඇමති විමර්ශනයක් ඉල්ලයි

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් ආශ්‍රිතව සිදුකරන හදිසි සෝදිසි කිරීමේ දේශපාලනික කුමන්ත්‍රණයක පියවරක්දැයි සැක මතුවන බව දන්වා මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා වෙත ලිපියක් යොමුකර තිඛෙනවා.

හදිසි අවශ්‍යතාවයකින් හෝ බුද්ධි අංශ වාර්තාවලින් හෝ තොරව දකුණු පළාත් සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරයා විසින් මෙම තොරතුරු පාසල්වෙත යොමුකිරීම සමග මෙම ගැටළුව හටගෙන ඇති බවයි එම ලිපියේ දැක්වෙන්නේ.

මේ අදාළ දැනුම්දීම සහිත ලිපියයි.