දෙමල සන්ධානයේ ප්‍රධාන සහාය ඇමති සජිත්ට

එලඹෙන ජනාධිපතිවරණයේදී ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සහාය ලබාදීමට අද (03) දිනයේදී රැස්වූ මධ්‍යම කාරක සභාව විසින් තීරණය කල බවට ඉලංගෙයි තමිල් අරුසකච්චි පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ.සුමන්තිරන් මහතා පවසනවා.

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ ප්‍රධානතම පක්ෂය වූ ඉලංගෙයි තමිල් අරුසකච්චි පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ සාමාජිකයින් සියලු දෙනා අද දිනයේ වව්නියාවේ පෞද්ගලික හෝටලයකදී රැස්වී මෙම තීරණය ගෙන තිබෙන බව සඳහන්.

එහිදී  අදහස් දැක්වූ එම්.ඒ සුමන්තිරන් මහතා

‘අපි අද රැස්වුනු මධ්‍යම කාරක සභාවේදී අවසන් තීරණය වශයෙන් ගත්තේ එලඹෙන ජනාධිපතිවරණයේදී ජනාධිපති අපේක්ෂකයා වූ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ඉලංගෙයි තමිල් අරුසකච්චි පක්ෂයේ සහය ලබා දීමට පියවර ගත්තා. ඒක අපේ පක්ෂයේ තීරණය නමුත් මේක සන්ධානයක් ඉතිරි තවත් පක්ෂ දෙකක අවසන් තීරණයක් තාම නැහැ. ඒ පක්ෂ වල නායකයින්ගේ අවසන් තීරණය ගැනීමට ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කිරීමට අපේ සන්ධානයේ නායකතුමාට භාර දීල තියනවා හේතුත් සමග ඉදිරිපත් කරයි.

ඒ වගේම අපේ ඉල්ලීම් 13 වෙනම කටයුත්තක් ඒක ඉදිරිපත් වුනු අවස්ථාවේදීම සියලු අපෙක්ෂකයින් ඒ ඉල්ලීම් බලන්නවත් කැමති නැහැ කියලා කිව්වා. නමුත් ඒ ඉල්ලීමත් සමගම දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායකයින් සියලු ජනාධිපති අපේක්ෂකයින් සමග සාකච්ඡා කරලා මැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය දිහා බැලුවා පසුව ඒකේ පසුබිම ගැන අද සාකච්ඡා කරල තමයි අද මේ තීරණය ගත්තේ.