ජාතික අක්ෂි රෝහලේ මකුණන්ට එරෙහිව රෙක්සින් කවර

කොලඹ ජාතික අක්ෂි රෝහලේ බරපතල මට්ටමින් පවතින මකුණු උවදුර තුරන් කිරීම සදහා සියළු ඇදන් සදහා රෙක්සින් කවර යෙදීමට තීරණය කර තිඛෙනවා.
මෙම ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් ලංකා ඒ නිවුස් සිදුකළ තොරතුරු අයදුමකට අනුවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ( බෝ නොවන රෝග අංශය ) වෛද්‍ය එස් සී වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව දැනුම් දෙනු ලැබුවේ.
මෙම ගැටළුව හේතුවෙන් අක්ෂි රෝහලේ සැත්කම් සදහා ලක්වන රෝගීන් පවා වාට්ටුවල ඇදන් වලින් ඉවත්ව සිටීමට පියවර ගනු ලබනවා.
එසේම බිම වැතිර සිටියදී පවා මකුණු සපාකෑම්වලට ලක්වන බැවින් රෝගීන් දැඩි අසීරුතාවයට ලක්ව සිටින බවයි අප නිරීක්ෂණය කරනු ලැබුවේ.
මේ පිළිබද කරුණු පැහැදිලි කරන අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ මෙම මකුණු උවදුර 2016 වසරේ සිට පැතිර ඇති බවයි.
එය වැලැක්වීමට මෙට්ට හා ඇද ඇතිරිලි විනාශ කළ හැකියාව නොලැබුණු බවයි අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ.
රෝගී ජනතාවට විශාල සේවයක් ඉටු කරන ජාතික අක්ෂි රෝහලේ මෙම ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් ගනු ලබන ඉදිරි පියවර පිළිබද ලංකා ඒ නිවුස් අප අවධානයෙන්.