ඉරානයෙන් තවත් ඉන්ධන නිධියක් මතුවෙයි

බොරතෙල් බැරල් බිලියන 53ක් සහිත නව ඉන්ධන නිධියක් හමුවූ බව ඉරානය නිවේදනය කර තිඛෙනවා.
එරට කුසෙස්ථාන් ප්‍රාන්තයෙන් හමුවූ මෙම ඉන්ධන නිධිය වර්ග කිලෝමීටර 2400ක් පුරා පැතිර ඇති බවයි ඉරාන ජනාධිපති හසන් රවුහානි ප්‍රකාශ කළේ.
පොලව මට්ටමේ සිට මීටර 80ක් පමණ ගැඹුරෙන් එම සංචිතය පවතින බව සදහන්.
කෙසේ වෙතත් අදාළ ඉන්ධන නිධිය ඉරාක දේශසීමාවට සම්බන්ධවන බවද මේ වන විට හෙළිව තිඛෙනවා.