නව ජනපති වැඩ අරඹයි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සෙත් පිරිත් සඡ්ඡායනා මධ්‍යයේ සිය නිල කාර්යාලයේ දී අද රාජකාරි ආරම්භ කළා.අද උදෑසන ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙනුවෙන් ත්‍රිවිධ හමුදා ගෞරව ප්‍රණාමයක් පිරිනැමූණා.

මේ අවස්ථාවට හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු විශාල පිරිසක් ද එක්ව සිටියා.