පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව අද රැස්වෙයි

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේ රැස්වීමක් අද (21) පෙරවරු 11.00ට පැවැත්වීමට නියමිතයි.

පාර්ලිමේන්තු පක්ෂ නායකයන්ගෙන් සැදුම්ලත් පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේ රැස්වීමක් කැඳවන ලෙස කථානායකවරයා පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් ධම්මික දසනායකට ලබා දුන් උපදෙස් මත මෙම කැඳවීම කර තිබෙනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පාර්ලිමේන්තුවේ සන්නිවේදන අධ්‍යක්ෂ ශාන් විජේතුංග මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.