ශානි අබේසේකර ඇතුලු 16කට ස්ථාන මාරු

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය හා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ එකඟතාව මත පොලීසියේ ඉහළම තනතුරු 16කට ස්ථාන මාරු ලබාදී තිබෙනවා.

මෙහි කැපී පෙනෙන ස්ථානමාරුව වන්නේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සිටින දක්ෂතම නිලධාරියෙක් මෙන්ම එහි අධ්‍යක්ෂ ලෙස කටයුතු කළ ශානි අබේසේකර මහතා නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ගාල්ල දිසාවගේ පුද්ගලික සහකාර ලෙස පත්කිරීමයි.