න්‍යෂ්ඨික අවි භාවිතය පාපයක් / පාප් වහන්සේ කියයි

න්‍යෂ්ටික අවි භාවිතය බරපතල අපරාධයක් බව ශුද්ධෝත්සව ප‍්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ අවධාරණය කරනවා.

උන්වහන්සේ මෙම අදහස් පල කළේ සිය ජපාන සංචාරය නිමාවේදී අදහස් දක්වමිනුයි.

පරමාණු බෝම්බ එල්ලවූ හිරෝෂිමා සහ නාගසාකි නගරවල පාප් වහන්සේ සංචාරය කළ අතර එහිදී තමන් දැඩි කම්පනයකට පත්වූ බවයි පාප්වහන්සේ ප්‍රකාශ කර තිබුණේ.
මේ දක්වා න්‍යෂ්ඨික අවි වලට එරෙහිව තමන් දැරූ මතය වඩාත් දැඩි කිරීමට මෙම සංචාරය හේතුවක් වූ බවද පාප් වහන්සේ අවධාරණය කර තිබෙනවා.