පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරය අවසන් / ගැසට් නිවේදනය පිටවෙයි

පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරය අවසන් කිරීමට අදාල ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

2020 වසර සඳහා නැවත පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර‍යේ ආරම්භය ජනවාරි 03 වනදා‍ වේ.

ඒ අනුව එදින පෙරවරු 10ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන බව එම ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

parliament2 px 900 19 12 02

2076

ආසාදිතයන්

1903

සුවය ලැබූ

162

දැනට රෝගීන්

11

මරණ

බෙදා හරින්න :