අලුත් පරම්පරාවට වගකීම් භාරදී ඉවත්ව යාමට රනිල් සූදානම්

මහබැංකු බැදුම්කර වංචාවන්ට අදාළ විගණන වාර්තාව කෝප් කමිටුවට ලැබී ඇති බැවින් ඊට වගකිව යුත්තේ කවුරුන්ද යන්න ජනතාවට ලගදීම දැන ගත හැකි වනු ඇති  බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අජිත් පී. පෙරේරා මහතා  පවසනවා.

බණ්ඩාරගම එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදීයී අජිත් පී. පෙරේරා මහතා මේ බව සදහන් කළේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වය සම්බන්ධයෙන්ද ඒ මහතා අදහස් පල කළා.