කාලෝ වෙනුවට වෛද්‍ය සභාවට කොල්වින් පත්කරයි

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස මහාචාර්යය කොල්වින් ගුණරත්න මහතා පත් කර තිඛෙනවා.
ඒ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා විසින්.
මහාචාර්යය කාලෝ ෆොන්සේකා මහතාගෙන් සිදුවූ පුරප්පාඩුව සදහා මෙම පත් කිරීම සිදුකර තිඛෙනවා.