අක්‍රමිකතා ගැන තොරතුරු නීතීඥ සංගමයට දෙනවා /නීතීඥ සුගන්ධිකා ප්‍රනාන්දු

නීති ක්ෂේත්‍රයේ දූෂිත පුද්ගලයන් සහ අක්‍රමිකතා පිළිබඳ තමන් දන්නා සියලු තොරතුරු සියලුම සාක්ෂි සහිතව ඉදිරිපත්කිරීමට කටයුතු කරන බව නීතිඥ සුගන්ධිකා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.
ඇය මෙම අදහස් පල කර ඇත්තේ අද පුවත්පත හා සංවාදයකට එක්වෙමින්.

නීතීඥවරිය විසින් පසුගියදා සිදුකර තිබූ ප්‍රකාශයට අදාළව තොරතුරු වහාම ඉදිරිපත්කරන ලෙස ශ්‍රීලංකා නීතිඥ සංගමය මගින් යොමුකළ ලිපිය ලැබුණු බවද සුගන්ධිකා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය සදහන් කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම නීති ක්ෂේත්‍රයේ අක්‍රමිකතා සහ දූෂිත තත්ත්වයන් හේතුවෙන් අසරණ වූ සාමාන්‍ය ජනතාවද ඒ සම්බන්ධ පැමිණිලි ශ්‍රීලංකා නීතිඥ සංගමයට යොමුකිරීමට පෙළගැසෙමින් සිටින බවත්, ශ්‍රීලංකා නීතිඥ සංගමය ගනුලබන ක්‍රියාමාර්ග දෙස අවධානයෙන් බලාසිටින බවත් නීතිඥ සුගන්ධිකා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය අවධාරණය කර තිබෙනවා.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න