පොල්ගම්පලට දුන් පත්වීම ජනපතිම නවතලා

රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරනු ලැබූ අනුරුද්ධ පොල්ගම්පල මහතාගේ පත් කිරීම අවලංගු කර ඇති බව වාර්තාවනවා.
ජනාධිපතිවරයා විසින් ගනු ලැබූ තීරණයක් අනුවයි මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව ප්‍රකාශ වන්නේ.
කෙසේ වෙතත් පසුගිය 4 වනදායි අනුරුද්ධ පොල්ගම්පල මහතා එම තනතුරට පත් කර තිබුණේ .
පසුගියදා පැවැති කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවේදීත් අනුරුද්ධ පොල්ගම්පල මහතාගේ පත්කිරීම පිළිබද මාධ්‍යවේදීන් ප්‍රශ්න කළ අතර ඔහුට චෝදනා එල්ලවී තිබියදී මෙම තනතුර ලබාදීම කෙතරම් උචිතදැයි එහිදී ප්‍රශ්න කෙරුණා.