මන්ත්‍රී රස්සා නැති කරන රොබෝ මන්ත්‍රීතුමා

රොබෝවරුන් නිෂ්පාදනය අද වන විට ලොව පුරා ශ්‍රීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතිනවා.එහිදී යුධ රොබෝවන් මෙන්ම / වෛද්‍ය රොබෝවරුන් පවා නිර්මාණය වන අතර එහි නවතම නිර්මාණය වන්නේ රොබෝ මන්ත්‍රීවරයායි.මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.

 


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න