වසර 3කදී කුඩු , කොකෙන් කිලෝ 2500 ක් අත්අඩංගුවට

ගතවූ වසර 3ක කාලය තුල මත්කුඩු කිලෝ 2500ක් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ වාර්තා හෙළිකරන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති සැකකරුවන් ගණන ලක්ෂයද ඉක්මවා ඇති බවයි.
මෙම ජාවාරම සම්බන්ධයෙන් මෙම කාලය තුල 8 දෙනකුට මරණ දඩුවම නියමව ඇති අතර 25,000 කට සිර දඩුවම් නියමවී තිබෙනවා.
මේ පසුගිය කාලසීමාවේ මත්කුඩු අත්අඩංගුවට ගැනීමේ දත්ත ලයිස්තුවයි.

2015 වසරේ දි හෙරොයින් කිලෝ 40 ග්‍රැම් 54ක් සහ මිලි ග්‍රෑම් 86ක් සමඟ සැකකරුවන් 27458ක්

2016 වසරේ දී හෙරොයින් කිලෝ ග්‍රෑම් 196 ග්‍රැම් 851 මිලි ග්‍රෑම් 86ක් සමඟ සැකකරවන් 26047ක්

2017 වසරේ දී කිලෝ 278 ග්‍රෑම් 378ක් සහ මිලි ග්‍රෑම් 162ක් ද සමඟ සැකකරුවන් 29272ක්

2018 වසරේ දී හෙරොයින් කිලෝ ග්‍රෑම් 236 ග්‍රම් 457ක් සහ මිලි ග්‍රැම් 292ක් සොයා ගෙන සැකකරුවන් 16633ක්

කොකේන් අත්අඩංගුවට ගැනීම්
2016 වසරේ දී කිලෝ 1568 ග්‍රෑම් 173 සහ මිලි ග්‍රැම් 642ක් සමඟ සැකකරුවන් 32ක්

2017 වසරේ දී කොකේන් කිලෝ ග්‍රෑම් 220 ග්‍රෑම් 692ක සහ මිලි ග්‍රෑම් 53ක්

2018 වසරේදි කිලෝ ග්‍රෑම් 112 ග්‍රෑම් 568ක් සමඟ මිලි ග්‍රෑම් 452ක්


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න