දේශපාලන

ජන්දය දාන්න නිල හැදුනුම්පතක් අනිවාර්යයි

ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා පිළිගන්නා වූ හැඳුනුම්පතක් ඉදිරිපත් කර අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයක් බව…

නොවැම්බර් 17 ජනපති සජිත් – රාජ්‍ය ඇමති ජේ සී අලවතුවල

මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී ජනතා හිතවාදී ජනාධිපතිවරයකු පත් කර ගැනීමට ජනතාව සූදානමින් පසුවන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජේ…

මාධ්‍ය නිදහස උපරිමයෙන් තහවුරු කරනවා / සජිත් ප්‍රේමදාස කියයි

මෙරට මාධ්‍යවේදීන්ට මෙතෙක් ඉතිහාසයේ හිමි නොවූ ආකාරයේ උපරිම ජනමාධ්‍ය නිදහසක් තම පාලන සමය තුල තහවුරු…