මතවාද

ගැටළු විසදෙන තෙක් ඇමති ධූර එපා / මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය කියයි

මුස්ලිම් ජනතාවගේ ගැටළුවලට නිසි විසදුම් ලැබෙන තෙක් අමාත්‍ය ධුර භාර නොගැනීමට මුස්ලිම් කොංග්‍රසය තීරණය කළ…

උසස් පෙළ කඩඉම් ලකුණු ප්‍රමාදය ගැන විපක්ෂනායක කියයි

මෙරට උසස් අධ්‍යාපන හදාරන සිසුන්ගේ අනාගතය බලධාරීන්ගේ නොසැලකිලිමත්කම හේතුවෙන් ගැටළුවකට ලක්ව ඇතැයි විපක්ෂනායක මහින්ද රාජපක්ෂ…