අබු බකර් අල්-බග්දාදි

අඩමින් පලා ගොස් මිය ගියේ අයිසිස් නායකයා බව තහවුරුයි / ට්‍රම්ප් කියයි

අයිඑස් ඉස්ලාමීය රාජ්‍යය සංවිධානයේ නායකයා ලෙස සැලකෙන අබු බකර් අල්-බග්දාදි ඇමෙරිකානු හමුදා ක්‍රියාන්විතයකින් මිය ගිය…