උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි

සජිත්ගේ ලිපියෙන් පසු උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් උපවාසය අතහරී

අමෙරිකානු මිලේනියම් චැලේන්ජ් කෝපරේෂන් ගිවිසුමට (MCC) එරෙහිව මාරාන්තික උපවාසයක් ආරම්භ කළ පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්…