අල්ලස් ගැනීමට වරදකරුවූ අයෙක් ජනපති සමාවෙන් ගෙදර යයි

අල්ලස් චෝදනාවකට වරදකරු වී වසර 18ක බරපතළ වැඩ සහිත සිරදඬුවම් නියම වී සිටි වරකාපොළ ප්‍රාදේශිය සභාවේ…

ඥාණසාර හිමියන්ට ජනාධිපති සමාව / අද පස්වරුවේ නිදහස්

අධිකරණයට අපහාස කිරීම ඇතුලුව චෝදනා හතරකට අදාළව සිරදඬුවම් විඳින බොදුබලසේනා සංවිධානයේ මහලේකම් ගලගොඩ අත්තේ ඥාණසාර හිමියන්ට…