තේරීම් කාරක සභාව

පාස්කු ඉරිදා තේරීම් කාරක සභාව අදත් රැස්වේ / සාක්ෂි විමසීමක් නෑ

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයට පත්කල පාර්ලිමේන්තු තේරිම් කාරක සභාවේ සමාජිකයින් අද පස්වරු 2 ට…

තේරීම් කාරක සභාව දේශපාලනීකරණයවී නැහැ / රාජ්‍ය ඇමති ජේ සී අලවතුවල

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට පත් කළ විශේෂ තේරීම් කාරක සභාව දේශපාලනීකරණය වී ඇතැයි…

තේරීම් කාරක සභාවෙන් ඇත්ත හෙළිවෙයි / රාජ්‍ය ඇමති ජේ සී අලවතුවල

පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව හරහා පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයේ සැබෑ වගකිවයුත්තන් හෙළිවනු ඇතැයි අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ…

තේරීම් කාරක සභාවට මැදිහත් වෙන්න කැබිනට් මණ්ඩලයට බෑ / අගමැති

තේරීම් කාරක සභාවේ කටයුතුවලට මැදිහත්වීමට කැබිනට් මණ්ඩලයට අයිතියක් නැති බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා….