දුම්රිය

දුම්රියේ ගමන් කිරීමේ සීමා ඉවතට

වැඩි පිරිසක් සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව දුම්රියෙන් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා දැනට ක්‍රියාත්මක වැඩපිළිවෙළේ වෙනසක් සිදුකරන බව අමාත්‍ය මහින්ද…

ඇඳිරි නීතිය නැති දිස්ත්‍රික්කවල ආසන ගණනට දුම්රිය මගීන්

ඇඳිරි නීතිය තවමත් ක්‍රියාත්මක දිස්ත්‍රික්ක හැර දිවයිනේ සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල ආසන ගණනට දුම්රිය මගීන් ප්‍රවාහනයට හෙට…

දුම්රිය නිලධාරීන්ගේ අක්‍රමිකතාවයක් ගැන චෝදනා

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්නුවේ ඉහල නිලධාරීන් රැුසක් රජයෙන් ලබාදෙන ඉන්ධන දීමනාවද ලබාගෙන දෙපාර්තමේන්තුව සතු වාහන යොදා ගනිමින්…

දුම්රිය වර්ජකයින් සේවයෙන් ඉවත් කරයි

අඛණ්ඩ වර්ජනයේ  යෙදෙන දුම්රිය  රියදුරු, නියාමකවරු, පාලකවරු සහ ස්ථානාධිපතිවරුන් සේවය අතහැරගියා සේ සැලකීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය…

දුම්රිය අත්‍යාවශ්‍ය සේවයක් කරන ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වෙයි

දුම්රිය සේවාව අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත්කිරිමට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය ජනපති ලේකම් කාර්යාලය විසින්…

කොළඹ මහ ලේකම් කාර්යාල දුම්රිය නැවතුම් පළ ආරක්ෂක හේතුන් මත වැසේ

මුහුදුබඩ මාර්ගයේ කොළඹ මහ ලේකම් කාර්යාල දුම්රිය නැවතුම් පළ ආරක්ෂක හේතුන් මත නැවත දැනුම් දෙන…